b


b
[bi:] n 1 . b, B. 2 . muz. 'si'. 3 . nota "mirë" (në shkollë)
B-girl amer.gj.fol. ftuese, ndjellëse, femër joshëse (në bare, taverna)
* * *
b

English-Albanian dictionary. 2013.